ឆ្នាំ២០២៣ អគ្គនាយកពន្ធដារដាក់គោលដៅប្រមូលចំណូលពន្ធចំនួន ៣ ៥៧១លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុននេះ ចំណូលពន្ធផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវប្រមូលដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងត្រូវបានកំណត់ក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ…

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករប្រមូលពន្ធបានចំនួន ២ ០២២.២លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៩ខែ

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងរយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២២ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាប្រមូលចំណូលពន្ធ និងអាករបានចំនួន ២ ០២២.២លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៧៨.៦១ភាគរយ នៃផែន…

រដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលជាង ២,៣០០ លានដុល្លារពីការប្រមូលពន្ធ

រយៈពេល ១០ខែកន្លងមកនេះ ចំណូលពន្ធ-អាករ ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានប្រមាណជា ២ ៣១៥,៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ១០៣,២៣% នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ការប្រមូលពន្ធលើយានយន្តគេចពន្ធដែលចាប់បានជាការរួមចំណែករកចំណូលចូលរដ្ឋ

តាមរយៈអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធពីយានយន្តគេចពន្ធបានជាង៧លានដុល្លារ ដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការរកចំណូលបន្ថែមចូលរដ្ឋ

ថៃចាប់ផ្តើមប្រមូលពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសបូករួមទាំង Google និង Facebook

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានប្រកាសផ្តើមធ្វើការបម្រូលពន្ធតម្លៃបន្ថែម Value Added Tax (VAT) ពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសទាំងអស់ និងរំពឹងទុកថានឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមជា