ត្រីងៀតឆ្ងាញ់ចាញ់សន្ទុះផ្អក និងប្រហុករបស់អ្នកខេត្ត កំពង់ចាម

កំពង់ចាមជាខត្តមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញក្នុងការកែច្នៃត្រីស្រស់ជាអាហារទុកបម្រុងមិនចាញ់ខេត្តនានានៅតាមដងទន្លេសាបនោះទេ។

ប្រហុកនៅតែជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនខ្មែរ និងទីផ្សារ

ក្នុងរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនកំពុងមមាញឹកក្នុងការធ្វើត្រីប្រហុក ផ្អក នៅទីតាំង ឃុំកំពង់ហ្លួង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល តំបន់កំពង់ប្រសាទ តំបន់ចុងកោះ និងតំបន់ឆ្នុកទ្រូខេត្តកំពង់…