អាជីវកម្មប្រហុកខ្ទិះលក្ខណៈគ្រួសារ កំពុងពព្រឹងគុណភាព និងត្រៀមពង្រីកទីផ្សារឱ្យកាន់តែធំ

ប្រហុកខ្ទិះ ជាមុខម្ហូបមួយដែលគេនិយមទទួលទានខ្លាំង ទើបមានអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារមួយបានច្នៃផលិត និងពង្រឹងគុណភាពដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ២០២៤

អាជីវកម្មខ្នាតតូច តែទទួលបានចំណូលច្រើន ប្រហុកខ្ទិះចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូក៣ជាន់ ហឹរ ឆ្ងាញ់ប្លែក កំពុងមានតម្រូវការ

ប្រហុកខ្ទិះ ជាឈ្មោះមុខម្ហូបមួយដែលគេនិយមទទួលទាន ពិសេសផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសា ដែលភាគច្រើនគេដឹងថា វាជាមុខម្ហូបបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ចាម និងត្រូវ…