អាជីវកម្មថ្មី កែច្នៃប្រហុកម្សៅ និងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍

ប្រហុកដែលផលិ​តចេញពីសាច់ត្រីមានជាតិប្រៃ និងមានក្លិនខ្លាំង ដែលត្រូវបាន​គេប្រើប្រាស់​ជាគ្រឿងបន្ថែម​ក្នុងសម្ល និងទឹកជ្រលក់