ស្វែងយល់ពីគន្លឹះសន្សំប្រាក់សំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

ការសន្សំអាចជួយឱ្យមនុស្សម្នាក់ៗ ឬក្រុមគ្រួសារនីមួយៗសម្រេចបានក្តីស្រមៃ ដូចជាសន្សំសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ ការទិញលំនៅដ្ឋាន ការសិក្សារបស់កូនៗ ទិញរថយន្តថ្មីជាដើម

ក្នុងករណីមានវិបត្តិថ្លៃកសិផល រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគារ ARDB ត្រៀមប្រាក់ ១០០ លានដុល្លារសម្រាប់អន្តរាគមន៍

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ទទួលបានតួនាទីគន្លឹះ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយ «យន្តការសម្របសម្រួល និងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទាន សំដៅលើកស្ទួយផលិតកម្ម, ស្វែងរកទីផ្សារ និងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗ ក្នុងកម្រិតសមរម្យ»

តោះ! បង្កើតទម្លាប់ ៣ យ៉ាងនេះដើម្បីជួយបង្កើនការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ដោយសារតែអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ២០២២ វាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលថា ការសន្សំប្រាក់គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ពេញនិយមបំផុត…