ហោប៉ៅកម្មករផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរកម្ពុជា នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមជាង៤០លានដុល្លារ សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ២០២៤

ហោប៉ៅកម្មករផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរកម្ពុជា នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមជាង៤០លានដុល្លារ សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីក្នុងឆ្នាំ២០២៤

ប្រជាពលរដ្ឋ​កំពុង​ងាកចេញបណ្តើរៗ​ពី​វិស័យ​កសិកម្ម​ឆ្ពោះទៅ​រក​ការងារ​​ផលិតកម្ម និង​សេវាកម្មដែលមាន​​ប្រាក់​ឈ្នួលច្រើនជាងមុន

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារពិភពលោក (World Bank) នាពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា បាន និងកំពុងងាកចេញបណ្តើរៗពីវិស័យកសិកម្មឆ្ពោះទៅរកការងារ…

ហេតុ​អ្វី​នៅ​តែ​មាន​គម្លាត​ប្រាក់​ឈ្នួល​រវាងបុរស និងស្ត្រី​នៅ​អឺរ៉ុប?

បើនិយាយពីគម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងបុរស និងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេឥណ្ឌា គេទំនងជាមិនសូវភ្ញាក់ផ្អើលដូចបានស្តាប់ឮពីបញ្ហានេះកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបនោះទេ តើមកពីហេតុអ្វី?…