តម្លៃមាសឡើងថ្លៃលើសពី ២ ៣០០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដោយសារប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិកចុះខ្សោយ

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់ ២ ៣៦២ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដោយសារប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចុះខ្សោយ ខណៈដែលមានការរំពឹងថា ធនាគារកណ្តាលអាម៉រិកអាចនឹងកាត់បន្ថយការប្រាក់នៅចុងឆ្នាំនេះ

តម្លៃមាសបន្តឡើងថ្លៃដល់ជាង ២ ០៤០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ថ្មីៗនេះ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះ ដែលធ្វើឲ្យឱ្យតម្លៃមាសអាចកើនឡើងលើសពីកម្រិត ២ ០៤០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ម៉ាឡេស៊ី មានបំណងចង់ចៀសឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រាក់រីងហ្គីត

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី South China Morning Post រាយការណ៍ ម៉ាឡេស៊ីចង់ឱ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មទទួលយកការទូទាត់ជាប្រាក់រីងហ្គីតកាន់តែច្រើន

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃជាង ៣​ ភាគរយ ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារចុះខ្សោយ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ៍របានរាយការណ៍ថា តម្លៃប្រេងបានបន្តកើនឡើងប្រហែល ៣ ភាគរយដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ…

ការជំនួសប្រាក់ដុល្លារដោយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងមិនងាយនឹងកើតឡើងនោះទេ បើទោះជាវាកំពុងធ្លាក់ចុះក៏ដោយ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា កំណើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានបំណងចៀសឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងពាណិជ្ជកម្ម…

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងមុខ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័រ បានរាយការណ៍ថា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ ១៥ ភាគរយធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកសំខាន់ៗ…

តម្លៃប្រេងកើនឡើងបន្តិច ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារកំពុងដាំក្បាលធ្លាក់ចុះ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Hellen Shipping News បានរាយការណ៍ថា តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងបន្តិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារកំពុងធ្លាក់ចុះ…

ប្រទេសជាច្រើនកាន់តែមានបំណងចេញឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាមពល

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា ប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកមានបំណងចេញឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម…

ស្ថាប័នជំនាញ ៖ តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ដោយសារប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ចុះវិញ ជាមួយនឹងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់

បរទេស ៖ តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្គត់ផ្គង់ និងការបញ្ឈប់ផ្លូវរថភ្លើងដែលកំពុងលេចចេញ…

ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារ ៦០០ លាន ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកម្ពុជា ខណៈ NBC បញ្ជាក់ថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់…