កសិករគួរស្វែងយល់ពីវិធីកែច្នៃថ្នាំពុលសត្វល្អិតបែបធម្មជាតិ មានប្រសិទ្ធភាព​

ការដាំដំណាំ មិនអាចខ្វះបាននោះទេនូវការមើលថែ ស្រោចទឹក និងការកម្ចាត់សត្វល្អិតតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដែលក្នុងនោះ កសិករក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតផងដែរ