ស្ត្រីម្នាក់យកសរសៃចេកច្នៃធ្វើជាកាបូប បង្កើនចំណូល​ចូលគ្រួ​សារ និងសហគមន៍

បច្ចុប្បន្ននេះ ដើមចេកចាស់ៗ ឬដើមចេកដែលកាប់យកផ្លែរួចរាល់ត្រូវបានគេយកទៅកែច្នៃ ហូតយកសរសៃផលិតជាសម្ភារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន ក៏ដូចជាគ្រឿង…