ឥណ្ឌូនេស៊ី កែច្នៃប្រេងដូងឲ្យក្លាយជាប្រេងសាំងសម្រាប់ចាក់យន្តហោះ

ជាមួយនឹងមហិច្ឆតាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍ ឥណ្ឌូនេស៊ី បានព្យាយាមកែច្នៃប្រេងដូងលាយជាមួយប្រឹងសាំងសម្រាប់ចាក់យន្តហោះ ដោយទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងដំណាក់

ឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់ផែនការបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ម៉ូតូចាក់សាំងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ចេញនូវផែនការក្នុងការបញ្ឈប់វត្តមានយានយន្តដើរដោយថាមពលចំហេះប្រេង និងជំនួសដោយយានយន្តប្រើអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងយូរត្រឹម

ពិភពលោកកំពុងសិក្សាការផលិតថាមពលកើតឡើងវិញ ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប្រេងសាំងដល់ទៅ 3ដង

បរទេស៖ ថាមពលកើតឡើងវិញ ឬ Renewable Fuel បានក្លាយជាប្រធានបទដែលគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតរបស់ពិភពលោក ពីព្រោះវាគឺជាវិធីសាស្ត្រជួយឲ្យមនុស្សជាតិគេ….