ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗចំនួន ៣ នៅអាស៊ីសំងំទិញប្រេងឥន្ធៈធូរថ្លៃពីរុស្ស៊ីជាង៥ពាន់លានដុល្លារ

តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ The Nikkei Asia នៅថ្ងៃដើមសប្ដាហ៍នេះបានបង្ហាញថា ប្រទេសចិន ជប៉ុន និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានធ្វើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីសរុបមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ…