ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ដាក់ឱ្យប្រើគេហទំព័រ «កម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថល»ជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើគេហទំព័រ «កម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថល» ជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា…

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ជំរុញឱ្យយុវជនរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចេញលិខិតផ្លូវការមួយដោយអំពាវនាវ និងការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការចាប់យកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល…

ហ្គ្រិច សាកល្បងប្រើប្រាស់រ៉ូបូតជាង៥០គ្រឿងនៅប្រៃសណីយ៍បង្កើនផលិតភាពបានជាង២០០ភាគរយ

បច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ស្ទើរគ្រប់វិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជាពិសេស វិស័យផលិតកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។ បច្ចុប្បន្ននេះ បណ្តាប្រទេសជា…

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមានចំណូលកើនឡើងនៅឆមាសទី ១

ក្នុងអំឡុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ ចំណូលប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាឈានដល់ជិត ២,៩ លានដុល្លារ កើនឡើង ១២ ភាគរយ បើធៀបពីឆ្នាំកន្លងទៅ…