ប្រើបច្ចេកដាំដុះងាយៗនេះ កសិករអាចប្រមូលផលស្ពៃខៀវពី ១៦ ដល់ ១៨ តោនក្នុងដី ១ ហិកតា

ស្ពៃខៀវ ឬស្ពៃខ្មៅ ជាប្រភេទស្ពៃមួយក្នុងចំណោមប្រភេទស្ពៃដែលកប្រជាសិករនិយមដាំ និងបរិភោគ ដោយសារតែវាជាដំណាំមិនប្រកាន់រដូវ ប៉ុន្តែកសិករក៏ត្រូវយល់ដឹងពីបច្ចេកទេស…

តាសក់ទ្រើង ងាយដាំ ងាយថែ និងទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់

កោះកុង ៖ តាសក់ ជាប្រភេទដំណាំវល្លិមួយប្រភេទដែលបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្ត និងនិយមទទួលទាន មិនថាយកចម្អិនទៅធ្វើម្ហូប ធ្វើអន្លក់ស្រស់ ឬក៏កែច្នៃធ្វើជា…