តោះ ! មកដឹងពីចំណុចសំខាន់ៗ និងការលូតលាស់របស់ផ្កាអង្គាសីល

អង្គាសីល ជាផ្កាដែលគេនិយមដាក់តាំងលម្អក្នុងផ្ទះ ព្រោះវាស្រស់ស្អាត និងមានជំនឿថាអាចនាំសំណាងល្អមកដល់ក្រុមគ្រួសារ ជាពិសេសរដូវចូលឆ្នាំចិន