«គម្រោងកម្ចីបៃតង» មានសារៈសំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន សង្គម-បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច

«គម្រោងកម្ចីបៃតង» មានសារៈសំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន សង្គម-បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច

ត្រឹមមុខរបរលក់ម្ជូរតាមរទេះរុញចល័ត ក៏អាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានសមរម្យ

រុញរទេះលក់ម្ជូរតាមដងផ្លូវ ពីម្ដុំផ្សារសំណង់១២ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក ដល់ម្ដុំមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី បុរសជាអ្នកលក់ម្ជូរម្នាក់បានចាប់យកមុខរបរនេះអស់រយៈពេល…