ពលរដ្ឋ​ក្នុងសហគមន៍មួយនៃខេត្តសៀមរាប​នាំគ្នា​កែប្រែដីទំនេរ​ក្លាយជា​ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង ​និងរកចំណូល​សម្រាប់​គ្រួសារ

សៀមរាប ៖ ពលរដ្ឋក្នុងសហគន៍មួយនៃស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាប ជិត១០០គ្រួសារ បាននាំគ្នាដាំបន្លែសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញ…