សិប្បកម្មផ្ដៅបន្តពីគ្រួសារ មានការគាំទ្រច្រើន និងអាចរកបានចំណូលគួរសម 

ផ្ដៅ ជាប្រភេទវល្លិ៍ម្យ៉ាងដែលគេអាចកាច់ ពត់ ច្នៃឱ្យទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ច្រើនប្រភេទ ក៏ដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមផងដែរ ដូចជា តុ ទូរ កៅអី និងសម្ភារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត…