ស្ថាប័នធំៗចំនួន៤ រួមគ្នាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាកឈាមក្រោមប្រធានបទ «រួមគ្នាសង្គ្រោះជីវិត»

នេះជាលោកទី២ហើយដែលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចូលរួមបរិច្ចាកឈាមដើម្បីចូលរួមចំណែកសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេស អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និងមានតម្រូវការឈាមក្នុងពេលសង្គ្រោះអាយុជីវិត

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់​ឈាម​ត្រូវ​ការឈាម​ប្រមាណ​ជិត​២០ម៉ឺន​ប្លោក​នៅឆ្នាំ២០២៤​

ឆ្នាំ២០២៤​ ខាងមុខនេះ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ជាតិ​ផ្ដល់ឈាម​​មានតម្រូវ​កា​រឈាម​ប្រមា​ណ​​ជិត​២០​ម៉ឺនប្លោក​ ខណៈ​ឆ្នាំ២០២៣​នេះ មានតម្រូវការឈាម​​១៧​ម៉ឺន​ប្លោក