កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអនុវត្តគម្រោងសូឡាសម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំណូលទាប

Somah គឺជាកម្មវិធីរដ្ឋដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើថាមពលអគ្គិសនីតាមរយៈការតម្លើងផ្ទាំងសូឡាឥតគិតថ្លៃជូនពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបនៅតាមដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេ

ក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែល Ecoppia ផលិតមនុស្សយន្តមួយប្រភេទសម្រាប់សម្អាតផ្ទាំងសូឡា

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានបង្ហាញថា ការកកស្ទះធូលីដីនៅលើបន្ទះសូឡា អាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យ។…