កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅទីផ្សារអន្តជាតិជាង៦៥ម៉ឺន តោន

កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅទីផ្សារអន្តជាតិជាង៦៥ម៉ឺនតោនទៅប្រទេស ចំនួន១៣រួមមាន ចិន ជប៉ុន វៀតណាម ថៃ ឆែក កូរ៉េខាងត្បូង ហូឡង់ វៀតណាម អាមេរិក។