ការអភិវឌ្ឍផ្ទះលំហែនៅខេត្តកំពតកាន់តែមានភាពសកម្មក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩ធូរស្រាល

ភ្នំពេញ ៖ ដោយសារតែខេត្តកំពតជាខេត្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់លើវិស័យទេសចរណ៍ ការអភិវឌ្ឍលើផ្នែកសេវាកម្មបម្រើដល់ទេសចរក៏ឃើញថា បាន និងកំពុងមានការវិវត្តគួរឱ្យកត់សម្គាល់…