យល់ដឹងអំពី​ការបង់ពន្ធលើ​អចលនទ្រព្យ

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ​មានសារ​សំខាន់​ក្នុង​ប្រមូលចំណូល​ពន្ធ សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ការ​ចំណាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​​នៃប្រទេស​​នីមួយៗ​

ពីក្មេងស្រីគ្មានផ្ទះសម្បែង ក្លាយជាអ្នកជំនាញជួសជុលយន្តហោះនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិក

នាង Porsha Lippincott ដែលជាអ្នកជំនាញជួសជុល និងត្រួតម៉ាស៊ីនយន្តហោះក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិក បានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិត ដែលសូម្បីតែផ្ទះស្នាក់នៅ