សណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ជិត ៣ម៉ឺនបន្ទប់នៅសៀមរាបបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយ

យោងតាមមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប គិតត្រឹមសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ មានសណ្ឋាគារប្រមាណជិត ២ម៉ឺនបន្ទប់ និងផ្ទះសំណាក់ជាង ៨ ០០០បន្ទប់ បានបើកដំណើរការឡើងវិញ …