កំណាត់ផ្លូវ​ជាតិ​ជាង ​២០ ​ខ្សែ​ត្រូវ​បានជួសជុលថែទាំ​ដើម្បីសម្រួលដល់ការ​ធ្វើ​ដំ​ណើ​​រ​និងដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ពលរដ្ឋ​

ភ្នំពេញ ៖ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ២០២៣ កំណាត់ផ្លូវជាតិប្រមាណ ២០ ខ្សែ ត្រូវបានក្រុមការងារបច្ចេកទេស ចុះធ្វើការជួសជុលថែទាំ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល…

អឺរ៉ុបចង់ប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រក្រវាត់ និងផ្លូវរបស់ចិន ជាមួយផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិភពលោក

សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិន ក្រវាត់១ ផ្លូវ១ ជាមួយនឹងផែនការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីអឺរ៉ុបទៅកាន់……