គម្រោ​ង​លើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ​៣១ ពីបែកគុស​ទៅ​កំពង់​ត្រាច​គ្រោង​បញ្ចប់​នៅចុង​ខែ​ក្រោយ​

គម្រោអភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវជាតិលេខ​៣១ តភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ​៣ ទៅដល់​ទីរួម​ស្រុកកំពង់ត្រាច គ្រោងនឹង​បញ្ចប់​នៅចុងខែមិថុនា ឆ្នាំនេះ ដោយរួចមុនផែនការ​១ឆ្នាំ