ផ្លូវជាតិលេខ​៤ នៅតែមានសារសំខាន់ក្នុងការ​ធ្វើចរាចរណ៍ទោះផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុង​ព្រះសី​ហនុ​ដាក់​ដំណើ​រការ​

ភ្នំពេញ ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៤ គឺជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនដែលតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៃខេត្តព្រះសីហនុដោយរត់កាត់…