គម្រោង ស្ដារ និងលើកកម្ពស់គុណភាពធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៤១ តម្លៃ ៦៧លានដុល្លារ បានប្រកាសបើកការដ្ឋាននៅព្រឹកនេះ

កំពង់ស្ពឺ : ផ្លូវជាតិលេខ៤១ ពីចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ៤ (ថ្នល់ទទឹង) ខេត្តកណ្ដាល រហូតដល់ ចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ៣ ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត បានប្រកាសបើកការដ្ឋានស្តារ…