ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅថ្មីជំហានទី១ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យនាវាកុងតឺន័រខ្នាតធំៗចូលចតបាន

ចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ រួមចំណែកគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ