កម្ពុជា-ថៃ ជំរុញលទ្ធភាពធ្វើទំនើបកម្មផ្លូវដែកនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅជាផ្លូវដែកល្បឿនលឿន

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអះអាងថា ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរ មិនគ្រាន់តែបង្កើនទំហំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងវិនិយោគ…