ផ្លូវ​ថ្មី​មួយខ្សែកាត់ពី​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤មក​ឧទ្យាន​បូកគោ នឹងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច គាំទ្រការវិនិយោគ ទាក់ទាញទេសចរ

ផ្លូវ​កាត់​ថ្មី​ពី​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ៤ មក​ឧទ្យាន​បូកគោ នឹងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច សម្រួលប្រជាពលរដ្ឋ គាំទ្រដល់ការវិនិយោគ និងទាក់ទាញផ្នែកទេសចរណ៍

ចំណងដៃផ្លូវ​ថ្មីមួយខ្សែទៀត ​​កែប-ភ្នំពេញ កំពុង​ជំរុញ​ចលនាទិញលក់ដីធ្លី ​និងធ្វើឱ្យ​តម្លៃ​ឡើងថ្លៃ

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានជូនជាចំណងដៃនូវថ្លូវថ្មីចំនួនខ្សែទៀតតភ្ជាប់ពីខេត្តកែបមកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ឆ្ពោះទៅរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចជិត១០០ភាគរយ…