ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​​ភ្នំពេញ​-ក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់ផ្ដើម​​ស្រូបទាញ​ទេសចរ​ទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ​

ភ្នំពេញ ៖ ផ្លូវល្បឿនលឿនដំបូងគេនៅកម្ពុជា ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ បានបើកដំណើរការសាកល្បងនៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២នេះ ដោយក្នុងរយៈពេលមួយខែតុលានេះ…