រាជរដ្ឋាភិបាល​ត្រូវការទឹកប្រាក់ជិត១០ពាន់​លានដុ​ល្លា​រអា​មេរិ​ក​ ដើម្បី​សាង​សង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន​៣​

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាទិភាពចំនួន​៣ ត្រូវការថវិកា​រហូតដល់​ជិត​១០​ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិក​ដើម្បីដំណើរករ​សាងសង់

គម្រោង​សិក្សា​ផ្លូវ​ល្បឿនលឿន​ភ្នំពេញ – សៀមរាប ​គ្រោង​នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៤​

គម្រោងផ្លូវ​ល្បឿន​លឿនភ្នំពេញ-សៀមរាប ​កាន់តែ​ទៅមុខហើយ ដោយគម្រោង​សិក្សា​នេះ នឹ​ងបញ្ចប់​នៅ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤​ខាងមុខនេះហើយ