មិនថាចំពោះផ្លូវសូត្រចិន ផ្លូវសូត្ររុស្ស៊ី ឬផ្លូវសូត្រអឺរ៉ុប នោះទេ សុទ្ធតែជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកល

ផ្លូវសូត្រមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ ដោយពាក្យនេះត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាថាដំបូងឡើងកើតចេញមកពីប្រទេសចិនតាំងជាង១០០ឆ្នាំមុនគ្រឹស្តសករាជមកដល់ឆ្នាំ១៤៥៣នៃ…

ការវិនិយោគក្រៅប្រទេសរបស់ចិនកើនដល់ជាង១៤៥ពាន់លានដុល្លារ ខណៈគម្រោងជុំវិញផ្លូវសូត្រមានជាង២០ពាន់លានដុល្លារ

ប៉េកាំង ៖ របាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិន MOFCOM នៅសប្តាហ៍នេះបាន​បង្ហាញថា ទំហំនៃការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅក្រៅប្រទេស…