៨ខែ ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសជាង ៣.៤លាននាក់

ឯកឧត្តម អ្នកនាំពាក្យក៏បានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ជើងហោះហើរមានចំនួន ៣៣ ១៤៦ជើង (ចលនាទ្វេទិស) កើនឡើង ១១៤% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា នៅឆ្នាំ២០២២។

ក្នុងត្រីមាសទី១ កម្ពុជាកត់ត្រាអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសចំនួន ១.២៦ លាននាក់

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកដំណើរ…

អ្នកនាំពាក្យ៖ វិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអាចរង់ចាំដល់ឆ្នាំ២០២៤ ទើបមានភាពប្រសើរឡើងវិញ

ក្រោមឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩ បានធ្វើឲ្យវិស័យដឹ្កជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ហើយរំពឹងថារហូតដល់អំឡុងឆ្នាំ២០២៤ ….