ទីផ្សារ​ខុនដូ​តាមបណ្ដោយផ្លូវ​៦០ម៉ែត្រ នៅសភាពទ្រឹង​​ក្នុងឆ្នាំ​២០២៣​នេះ

ភ្នំពេញ ៖ រហូតមកដល់​ឆ្នាំ២០២៣​នេះហើយ ទីផ្សារ​ខុនដូ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ហាក់មិនទាន់​កម្រើក​ឡើង​វិញនៅឡើយ ជាក់ស្ដែង​តំបន់​ផ្លូវ​៦០…