ផ្លែក្រូច ជាអំណោយដ៏ពេញនិយមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន-វៀតណាម

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន-វៀតណាម គេតែងនិយមជូនផ្លែក្រូចធ្វើជាអំណោយឱ្យបងប្អូន និងអ្នកដែលពួកគេស្រឡាញ់រាប់អាន ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសំណាងល្អ