ដៃ ខ្មែរ កែច្នៃផ្លែដូងទៅជាផលិតផលប្រើប្រាស់មានគុណភាណ និងគិតគូរពីបរិស្ថាន

ភ្នំពេញ ៖ ដូងគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ដោយគ្រាន់តែផ្លែដូងមួយផ្នែកអាចឱ្យកសិករទាញយកផលទាំងសាច់ដូង ទឹកដូង ក្រឡោកដូង…

គំនិតច្នៃប្រឌិត ៖ ពីផ្លែដូងក្លាយជាគ្រឿងអលង្កា ចំណីអាហារ និងសម្ភារប្រើប្រាស់យ៉ាងសម្បូរបែប

ក្រោមគំនិតច្នៃប្រឌិត សិប្បកម្មមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវបានប្រើបច្ចេកទេសទាញយកប្រយោជន៍ពីផ្លែដូងទុំបង្កើតជាផលិតផល និងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់យ៉ាងសម្បូរបែបបំផុត