ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាផ្សារគំរូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ៖ ឈរនៅលើគោលការណ៍ «ទីក្រុងស្អាត បរិស្ថានស្អាត សេវាកម្មល្អ» គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ បាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំបន្ថែមនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា…