អាជីវករលក់ម្ហូបអាហារផ្នែកខាងក្រៅមកប្រមូលផ្តុំគ្នាកាន់តែច្រើននៅផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ

ភ្នំពេញ ៖ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ កំណើននៃចំនួនអាជីវករផ្នែកខាងក្រៅផ្សារដែលមកលក់ម្ហូបអាហារនៅពេលល្ងាចមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើង ខណៈដែលការលក់មានភាពល្អប្រសើរ និងទទួលបានប្រាក់…