រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ៖ ការបង្កើតវេទិកាជួញដូរមូលបត្រឌីជីថល ជាការឈានជើងចូលយុគសម័យថ្មីនៃសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ត្រាស់ធី ឯ.ក បានដាក់ឲ្យដំណើរថ្នាលជួញដូរ Royal Group Exchange «RGX» ជាវេទិកាជួញដូរមូលបត្រឌីជីថលដំបូងគេដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន និងដែលត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (SERC)…

ឆ្នាំ២០២៣ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាទទួលបានចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីច្រើនជាងឆ្នាំមុន

ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងនេះ គឺជាឆ្នាំដ៏ពិសេសមួយ ដែលផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាទទួលបានចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីច្រើនជាងគេ ស្របពេលដែលទីផ្សារមូលបត្រនេះបានក្លាយជាច្រកមួយសម្រាប់ការធ្វើពិពិធកម្មហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមហ៊ុន

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបើកគណនីជួញដូរតាមអនឡាញជំនាន់ទី២ ជាផ្លូវការ

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក) នឹងប្រកាសដាក់ឱ្យវិនិយោគិនប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធបើកគណនីជួញដូរ តាមអនឡាញ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នេះតទៅ

ទីផ្សារមូលបត្រ ៖ ទំហំមូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារកើនឡើងដល់ជាង ២ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ទំហំមូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារសរុបនៃទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមានតម្លៃប្រហែល ២,១៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ខណៈបច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ…

យល់ដឹងពីប្រព័ន្ធជួញដូរចល័តដែលទើបបង្កើតថ្មីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធជួញដូរចល័ត (MTS) គឺជាប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។ តាមរយៈប្រព័ន្ធនេះ វិនិយោគិនអាចជួញដូរភាគហ៊ុនបានឆាប់រហ័ស…

ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទ CSX Trade

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក) បានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាបឋមនូវ កម្មវិធីទូរសព្ទ ស៊ី អេស អ៊ិ ត្រេឌ (CSX Trade) ដើម្បីធានាបាននូវការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ…

ក្រុមហ៊ុនចំនួន ១៥ ចុះបញ្ជីនៅ ផ.ម.ក កៀរគរចំណូលបានជាង ២៨០ លានដុល្លារគិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ

ភ្នំពេញ ៖ គិតត្រឹមដើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រុមហ៊ុនចំនួន ១៥ ដែលបានចុះបញ្ជីជាភាគហ៊ុន និងចុះបញ្ជីជាសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក) និងបានប្រមូលកៀរ…

ក្រុមហ៊ុនថ្មីចំនួន ៨ រំពឹងថានឹងហក់ចូលផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ

សន្ទុះកើនឡើងដែលជំរុញឱ្យផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាមានទស្សនវិស័យ និងការព្យាករណ៍ល្អក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន ៨ នឹងបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុលនៅ…

យល់ដឹងពីការចូលរួមរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រលើកដំបូង

ជាការរំលឹកឡើងវិញ ផ្សារមូលបត្រចែកជាពីរដំណាក់គឺ ផ្សារដំបូង(primary market) និងផ្សារបន្ទាប់(secondary market)។ ជាទូទៅ ការចូលរួមនៃវិនិយោគិននៅក្នុងផ្សារមូលបត្រ គឺសំដៅដល់ការទិញលក់ភាគ…

ស្វែងយល់ពីការផាត់ទាត់នៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

ការផាត់ទាត់ គឺជាលំដាប់នៃដំណើរការដែល Central Counter-party (CCP) ចាត់ចែងធានាលើការទូទាត់ដោយការបន្សុទ្ធ ឬកាត់កង netting ឥណទាន និងបំណុលទាំងឡាយរវាងអ្នកលក់ …