ដំណេះដឹងផ្សារហ៊ុន ៖  តើថ្ងៃជួញដូរដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនទើបចុះបញ្ជីមានន័យយ៉ាងដូចម្ត៉េច?

ភ្នំពេញ ៖ នៅពេលក្រុមហ៊ុនមួយបានបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅទីផ្សារដំបូង បានសេចក្តីថា បានបញ្ចប់ដំណើរការបរិវិសកម្ម(ដំណើរការចុះឈ្មោះទិញ)…

ផ្សារហ៊ុនអាស៊ី និង Wall Street ហក់ឡើង ខណៈអ្នកវិនិយោគសម្លឹងឃើញពីហានិភ័យរយៈពេលវែង

សិង្ហបុរី ៖ ទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីបានកើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការហក់ឡើងនៃផ្សារហ៊ុនរបស់ Wall Street ខណៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានវាយបកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹង…

ស្វែងយល់ពីមូលបត្របំណុលនៅកម្ពុជា

សញ្ញាបណ្ណ គឺជាប្រភេទមូលបត្របំណុលដែលតំណាងឱ្យកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងបុគ្គលបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល (រូមមានសាជីវកម្ម សហគ្រាសរដ្ឋ ឬរាជរដ្ឋាភិបាល) និងវិនិយោគិន