តោះ! មកស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសបណ្តុះ​ផ្សិតចំ​បើងរបស់កសិករគំរូក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

ស្វាយរៀង ៖ ផ្សិតចំបើង ជាផ្សិតម្យ៉ាងដែលប្រជាជនខ្មែរនិយមទទួលទានមិនថាក្មេងចាស់ ប្រុសស្រី ដោយសារតែរសជាតិឆ្ងាញ់ និងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបណ្ដុះ ខណៈដែល…