ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរ ងាយស្រួលបណ្តុះ មានទីផ្សារខ្ពស់ និងតម្លៃថ្លៃ

ប៉ោយប៉ែត ៖ ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរ ជាប្រភេទផ្សិតម្យ៉ាងដែលមនុស្សទូទៅយកមកចម្អិនធ្វើជាអាហារប្រកបដោយរសជាតិឆ្ងាញ់ ជាពិសេសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះ…