ផ្សិតប៉ក់ ផ្តល់ចំណូលជូនដល់ប្រជាសហគមន៍បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយរដូវ

ផ្សិតប៉ក់ គឺជាប្រភេទផ្សិតម្យ៉ាងដែលដុះនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលស្ថិតនៅប៉ែកពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសគឺខេត្តដែលមានព្រៃស្រោង និងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន។ ផ្សិតនេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាអនុផល…