អឺរ៉ុប បំបែករឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាន

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី BBC បានរាយការណ៍ថា ជនសង្ស័យចំនួន ៤ នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីស៊ីសំណូក…

ឯកសារស្រាវជ្រាវ ៖ អំពើពុករលួយនៅអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងកម្រិតយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចនៅឡើយ

បរទេស ៖ របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចំនួន២របស់អង្គការអន្តរជាតិដែលមានអាយុកាលចំណាស់ IBA (International Bar Association) និងភ្នាក់ងាររបស់គណកម្មការអឺរ៉ុប…