ខេត្តកំពត ​រំពឹង​ទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរ​ និងការ​វិនិយោគ​អចលនទ្រព្យបន្ថែម​ ក្រោយព្រះពុទ្ធប្បដិមា​កំពស់​ជាង​​១០០ម៉ែត្រ​សាងសង់រួច

ភ្នំពេញ ៖ ព្រះពុទ្ធប្បដិមាកំពស់១០៨ម៉ែត្រ បានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ថ្មីៗនេះ ដែលការសាងសង់នូវព្រះពុទ្ធប្បដិមា…