ពូជស្រូវថ្មី កម្ពស់ជាង ២ម៉ែត្រ របស់ចិន អាចទទួលបានទិន្នផល ១៧តោន​ក្នុងមួយហិកតា

ថ្មីៗនេះ កសិករចិននៅក្នុងភូមិ Sanzhou នៃទីក្រុង Rongjiang ខេត្តGuizhou បានធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តសាក…