ស្វែងយល់ពីប្រទេសផលិតគ្រាប់ពេជ្រកំពូលទាំង ៥ របស់ពិភពលោក

កាលពីឆ្នាំ ២០២២ ទីផ្សារពេជ្រពិភពលោកមានតម្លៃ ១០០,៤ ពាន់លានដុល្លារ ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងដល់ ១៥៥,៥ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០៣២

ទោះបីជាជាប់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយ ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផលិតពេជ្រដ៏ធំរបស់ពិភពលោក

រុស្ស៊ី គឺជាអ្នកផលិតពេជ្ររដុប ឬ ពេជ្រមិនទាន់ច្នៃដ៏កំពូលរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានចំណែកមួយភាគបីនៃទិន្នផលពេជ្រលើពិភពលោក

អាមេរិកបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃ ២៦ លានដុល្លារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនពេជ្រឥណ្ឌា

សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃ ២៦ លានដុល្លារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនពេជ្រឥណ្ឌា…

ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់លោកខាងលិចមកលើរុស្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យតម្លៃត្បូងពេជ្រឡើងថ្លៃ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា បណ្តាប្រទេស G7 បានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសាជាថ្មីលើការនាំ…