សល់ពេលទំនេរ មកបើកអាជីវកម្មអំបុកប្រចាំតំបន់អាចរកចំណូលបន្ថែមក្នុងគ្រួសារ

អំបុក ជាចំណីក្រៅពេលរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ដែលបានមកពីការលីងគ្រាប់ស្រូវរួចយកទៅបុកឱ្យសំប៉ែត ឬហៅថា ដាល់អំបុក ហើយគេនិយមរិភោគជាប្រភេទអាហារសម្រន់…