សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ៖ មុខរបរលក់បង្អែមតាមរទេះរុញចល័តពេលរាត្រី រកកម្រៃចិញ្ចឹមគ្រួសារបានសមរម្យ

ខុសប្លែកពីអាជីវករលក់បង្អែមភាគច្រើនដែលដាក់លក់នៅនឹងកន្លែងដូចជានៅតាមមុខផ្ទះ តំបន់ទីប្រជុំជន ក៏ដូចជានៅតាមស្ដង់ក្នុងផ្សារនោះ សម្រាប់តែស្ត្រីវ័យកណ្តាលម្នាក់…